Despre proiect

De ce CHRONEX-RD? Motivația proiectului

Bolile cronice sunt prezente peste tot în lume, iar prevalența acestora este în creștere la nivel mondial. Raportul întocmit de Forumul Economic Mondial și Harvard School of Public Health (2011) arată faptul că bolile cronice (în continuare BC) constituie o amenințare semnificativă asupra sănătății umane și a creșterii economice. În momentul de față, sunt principalul factor de mortalitate la nivel mondial, fiind responsabile pentru 63% de morți. Optzeci la sută din aceste morți au loc în țări cu venituri mici și mijlocii. Jumătate din cei care mor din cauza bolilor cronice se află în perioada activă a vieții lor și, astfel, dizabilitățile asociate și viețile pierdute datorită acestora pun de asemenea în pericol competitivitatea industriei. Conform aceluiași raport, în următorii 20 ani, BC vor costa mai mult de 30 miliarde de USD, reprezentând 48% din PIB-ul mondial din 2010 și vor împinge milioane de oameni sub limita inferioară a sărăciei. Creșterea prevalenței și incidenţei BC este rezultatul unei interacțiuni complexe între sănătate, creștere și dezvoltare economică și este puternic asociată cu tendințele universale de îmbătrânire a populației mondiale, urbanizarea rapidă şi neplanificată, precum și globalizarea stilului de viață nesănătos. De asemenea, au drept rezultat o reducere a productivității la locul de muncă, dizabilități prelungite și resurse reduse în cadrul familiilor.

Situația regională este descrisă pe scurt în Tabelul 1 de mai jos.

Situația BC/Ţară (valabilă pentru 2010) România Moldova Ucraina
Populație totală: 21486371 3572885 45448329
Total Morți CD (000) 226.5 39,3 648,9
Morți CD sub 60 ani ca procent din totalul de morți CD 16,9% 24,8% 20%
Mortalitate proporțională (% din totalul morților, toate vârstele) 91% 87% 86%
Are o politică/un program/ un plan de acțiune integrat sau bazat pe un subiect specific care este momentan operațional pentru:
● Boli cardiovasculare Da Nu Da
● Cancer Da Nu Da
● Boli respiratorii cronice Nu Nu Nu
● Diabet Da Da Da
● Alcool Da Da Nu
● Dietă nesănătoasă/Exces de greutate/Obezitate Nu Nu Nu
● Inactivitate fizică Nu Nu Nu

Tabelul 1 Organizarea WHO – Profiluri Ţărilor cu CD (situație comparativă)

Deși, conform informațiilor din tabel, nu există variații semnificative privind magnitudinea problemei și abordările naționale a bolilor conice în aceste trei țări, nu există nici o colaborare transfrontalieră a managementului sistemelor de sănătate națională pentru a dezvolta intervenții eficiente, comune și unitare pentru promovarea sănătății publice şi scăderea costurilor aferente BC.

 

Problemele regionale adresate de CHRONEX-RD

 

Problema economică – Povara bolilor cronice este resimțita în mod disproporțional de către persoanele dezavantajate. Deși descoperirile științifice au condus la creșterea exponențială a numărului și complexității prevenției, diagnosticului, monitorizării și tehnicilor de tratament pentru BC, răspândirea îngrijirilor ce utilizează tehnologii avansate a accentuat inegalitățile sociale în starea de sănătate al pacienților cu BC. Aceasta se întâmplă deoarece costurile mari ale acestor tehnologii au făcut ca acestea sa fie accesibile în principal persoanelor din spectrul social superior. Proiectul nostru are potențialul de a reduce inegalitățile sociale din sănătate deoarece serviciile de îngrijire multidisciplinară integrată a BC reduce costurile îngrijirilor medicale (reducerea numărului de erori medicale, reducerea redundanțelor etc.) și astfel, mărește accesul la îngrijiri medicale pentru persoanele dezavantajate din punct de vedere social.

 

Problema socială – Bolile cronice impun o povară economică semnificativă, generând pierderea capacității de muncă cu diferite grade de severitate, având un impact direct asupra forței de muncă și a pieței muncii. Timpul pierdut pentru tratament și îngrijirile afecțiunilor cronice reprezintă o pierdere economică netă pentru pacienți, precum și timp ce ar fi trebuit alocat altor activități (pierdere relativă) pentru profesioniștii din sănătate. În plus, tratamentul și îngrijirea BC atrag costuri semnificative în sistemul de sănătate. Societățile împovărate de niveluri ridicate ale morbidității și mortalității sunt mai puțin atractive pentru investițiile străine directe, având o competitivitate economică relativ scăzută. Proiectul nostru ar putea reduce povara economică a BC deoarece creează premisele cercetării medicale eficiente din punct de vedere al costurilor și sănătății. Odată stabilit CHRONEX-RD ar putea produce o dezvoltare economică prin promovarea:

- Intervențiilor medicale cost-eficiente având ca țintă pacienții bolnavi cronic. Există dovezi care arată că îngrijirile medicale și cercetările multidisciplinare integrate produc câștiguri economice directe: o sănătate îmbunătățită în special în timpul anilor productivi, costuri reduse pentru diagnosticare, tratarea și recuperarea în urma bolilor și productivității și a îmbunătățirilor proceselor de îngrijire. Există, de asemenea, câștiguri economice indirecte prin: mai puține pierderi de producție datorită unei forțe de muncă mai sănătoase, creștere economică și o bază de cunoștințe extinsă. De asemenea, CHRONEX-RD va evita redundanțele între țări, reducând costurile în timp ce toate țările implicate în proiect beneficiază în mod egal.

- Experienței profesioniștilor din domeniile sănătății și cercetării, care va crește competitivitatea economică a sectoarelor sanitar și al cercetării prin asigurarea unui cadru pentru atragerea fondurilor în domeniul cercetării și dezvoltării. Astfel, CHRONEX-RD va crea noi slujbe în domeniul cercetării și va atrage o forță de muncă înalt calificată, care la rândul ei, va promova serviciile corespunzătoare precum și investițiile private.

- Competitivitatea instituțională ridicată prin obținerea și implementarea unui sistem de management al calității pentru îngrijirile cronice, care va deveni un centru puternic pentru activitățile economice de elaborare și transformare (recrutarea și menținerea cercetătorilor, absorbirea fondurilor de cercetare, industria farmaceutică, serviciile medicale private etc.). În plus, pe lângă impactul direct pe aceste trei niveluri, proiectul va genera informațiile și conștientizarea la nivelul sistemului care va genera la rândul său schimbări ale paradigmelor de alocare a resurselor de către autoritățile publice (politici financiare adaptate la schimbările generate).

 

Problema decalajului dintre cunoștințe şi practică – Există numeroase decalaje în regiune în comparație cu Europa de Vest în ceea ce privește îngrijirile medicale din acest domeniu complex. Nivelurile de finanțare scăzute (atât în domeniul public, cât și în cel privat) privind cercetarea, dezvoltarea și inovarea în domeniul BC au un impact negativ direct asupra cercetării existente și dezvoltării infrastructurii din România, Ucraina și Moldova. Regiunea a rămas în urmă din punct de vedere al capacităților tehnologice și științifice, în timp ce forța de muncă din domeniul cercetării este redusă și îmbătrânită. Acest lucru conduce la o performanță scăzută a activităților de cercetare și dezvoltare. În plus, finanțarea redusă din domeniul cercetării a împiedicat accesul întreprinderilor farmaceutice pe piața de cercetare și dezvoltare a regiunii și oportunitățile de transfer a tehnologiei pentru noi dezvoltări tehnologice.

În ciuda expertizei disponibile, activitățile de cercetare din domeniu nu prezintă sinergie şi coordonare. Nu există un sistem regulator al procedurilor, standardelor și bunelor practici în domeniu în nici una dintre cele trei țări implicate. Cercetările sunt împrăștiate în instituții mici care au doar un impact local sau rezultate redundante, în timp ce transferul de cunoștințe și transferul către practica clinică este ineficient, datorită lipsei de relaționare cu instituțiile de cercetare. Astfel, practica medicală nu este adaptată la provocările și cunoștințele actuale din domeniul BC, creându-se astfel, un decalaj major între cunoștințe și practică. Acest proiect are scopul de a elimina decalajul dintre cunoștințe și practică prin implementarea unui model de cercetare comunitară prezentat mai jos.