Fundatia Chronex-RD

În prezența rectorului Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, Prof.dr. Vasile Astărăstoae, a prorectorului Universității de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, Prof.dr. Mihail Gavriliuc şi a rectorului Universității de Stat de Medicină din Odessa, Prof.dr. Valeriy Nickolaevich Zaporozhan, pe 16 iulie s-a semnat actul constitutiv al Fundației CHRONEX-RD. Înființarea fundației a apărut ca un pas necesar pentru implementarea proiectului transfrontalier MIS ETC1840, “Reţeaua Est-Europeană de Excelenţă pentru Cercetare şi Dezvoltare în domeniul Bolilor Cronice – CHRONEX-RD”, proiect derulat de cele trei universități de medicină, până în august 2015.

Urmărind unificarea celor mai relevante instituții de cercetare în domeniul biomedical și clinic și a unor unități de medicină primară și comunitară de excepție din regiunea transfrontalieră România, Republica Moldova şi Ucraina, proiectul a creat cu baze legale prima Rețea Est-Europeană de Excelență pentru Cercetare și Dezvoltare în domeniul Bolilor Cronice (CHRONEX-RD). Ca entitate legal constituită, această structură internaţională interdisciplinară va fi capabilă să dezvolte și să implementeze proiecte de cercetare multidisciplinare și multicentrice și activități multidisciplinare de formare în domeniul bolilor cronice, și să atragă fonduri publice și private necesare dezvoltării zonei.

Prof.dr. Valeriy Nickolaevich Zaporozhan, rectorul Universităţii de Stat deMedicină din Odessa, a declarat: “Fiecare universitate îşi arepropriile tradiţii şi performanțe, care,desigur, se deosebesc într-o oarecare măsurăde alte universităţi, de la noi din ţară, cât şi din alteţări. În regiunea noastră, ce ţine de Ucraina -Moldova şi România sunt foarte multe provocărisociale comune. Vrem să soluţionăm acesteprobleme, reieşind din propriile tradiţii,posibilităţi şi personal”.

La rândul său, prof. dr. Vasile Astarastoae, rectorul UMF Iaşi, a menționat: “Această fundaţie este prima fundaţie lanivel universitar care trece graniţele, o fundaţiemultinaţională, şi, de ce nu, se va comporta ca ofundaţie multinaţională. Ea deschide operspectivă în ceea ce priveşte cercetarea pentru că adună forţele la un loc, deschide o perspectivă în ceea ce priveşte responsabilitateasocială şi implicarea socială pentru că rezolva problemele de sănătate publică”.

Sursă

Aparitii media:

 

Galerie foto:

 

facebook_umf