Obiective generale

Obiectivele specifice ale proiectului CHRONEX-RD sunt următoarele:

 1. Crearea și dezvoltarea unei rețele de cercetare clinice transnaționale în domeniul bolilor cronice;
 2. Dezvoltarea capacităților de educație regională şi formarea unui corp de profesioniști pro-activi în domeniul sănătății înalt calificați şi competitivi în managementul bolilor cronice în zona de frontieră Romania-Moldova-Ucraina;
 3. Dezvoltarea capacității medicilor din medicina primară şi secundară de a implementa proiecte de cercetare și dezvoltare în îngrijirea bolilor cronice;
 4. Implementarea unui sistem de management al calității cercetării și practicii în domeniul bolilor cronice adaptat standardelor europene.

 

Grupurile țintă vizate de CHRONEX-RD:

 1. Cercetători (inclusiv doctoranzi/post-doctoranzi) în domeniul științelor medicale și al sănătății publice (30);
 2. Profesioniști în domeniul sănătății specializați în boli cronice (300);
 3. Medici de familie care să formeze rețeaua de cercetare în domeniul îngrijirilor primare și comunitare (60).

 

Beneficiarii finali ai proiectului:

 1. Pacienți cu boli cronice aflaţi în grija profesioniștilor medicali din grupurile țintă;
 2. Tehnologia sănătății şi întreprinderilor farmaceutice;
 3. Specialiștii în sănătatea publică și factori de decizie politică din regiune;
 4. Manageri în domeniul sănătății (în calitate de utilizatori finali în cadrul sistemului de management al calității).

 

Ce va realiza concret proiectul:

 1. Rețeaua Est-Europeană de Excelență pentru Cercetare și Dezvoltare în domeniul Bolilor Cronice (CHRONEX-RD);
 2. Sistemul de management al calității cercetării şi practicii în medicina primară şi comunitară;
 3. Personal medical instruit pentru a participa în proiecte de cercetare şi dezvoltare în domeniul bolilor cronice.