Despre proiect

CHRONEX-RD este un proiect colaborativ, al Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, al Universității de Medicina Nicolae Testemițanu din Chișinău şi al Universității Naționale Medicale din Odessa, ce își propune dezvoltarea economică a regiunii transfrontaliere România-Moldova-Ucraina prin:

  • Integrarea și consolidarea capacităților regionale academice într-o rețea de excelență pentru managementul bolilor cronice;
  • Eliminarea decalajului între cunoștințe și practică în managementul bolilor cronice prin consolidarea capacității centrate pe integrare multidisciplinară şi multicentrică în domeniul cercetării și dezvoltării, educației și practicii medicale.

Acest proiect a izvorât dintr-un parteneriat deja existent între Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Universitatea de Medicină „Nicolae Testemiţanu” din Chișinău şi Universitatea Medicală Națională din Odessa. Acest consorțiu va atrage şi alte instituții academice, clinice şi de cercetare din cele 3 ţări pentru a constitui Rețeaua Est-Europeană de Excelență pentru Cercetare și Dezvoltare în domeniul Bolilor Cronice (CHRONEX-RD). Acest parteneriat va fi formalizat într-o entitate legală, care va coordona eforturile de cercetare şi dezvoltare din domeniul bolilor cronice în zona transfrontalieră pentru a obține sinergie, evita eforturile redundante, precum şi pentru a evita impreciziile științifice inerente activităților de cercetare efectuate la scară mică.

Cele trei universități implicate în proiect au roluri complementare în implementarea activităților în cele trei ţări. În timpul etapelor conceptuale și de planificare ale proiectului, echipele celor trei instituții fondatoare ale rețelei s-au întrunit periodic și au lucrat împreună pentru a stabili proiectarea, rolurile specifice și planul de acțiune. Propunerea de proiect a fost rezultatul unei acțiuni colective ce a implicat toate echipele prevăzute să participe în implementarea proiectului. Activitățile proiectului vor avea loc în toate cele 3 regiuni eligibile ale țărilor participante și vor implica toate instituțiile partenere. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași va asuma coordonarea rețelei și dezvoltarea nucleului de cercetare, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău și Universitatea Națională de Medicină din Odessa vor implementa programele de formare pentru profesioniștii din domeniul sănătății în managementul integrativ al bolilor cronice. Nucleul din Chișinău are avantajul unui „centru nativ de limbă”, acoperind, pe lângă limba engleză, limbile materne ale tuturor grupurilor țintă (română și rusă).

Evenimente

Workshop – “Introduction to writing a Cochrane review”, 01 – 02 Octombrie , Iasi, Romania

In cadrul componentei de sustenabilitate a proiectului CHRONEX-RD,  a fost organizat workshopul“Introduction to writing a Cochrane review, October 1-2, Iasi, Romania”, Iasi, 1-2 Octombrie 2015. Din partea Organizatiei mondiale Cochrane prin grupul de lucru din Sydney, Australia Cochrane Kidney and Transplant (http://www.cochrane-renal.org/) a venit veni la Iasi  Profesorul  Asociat Angela Webster, editor adjunct al Cochrane Continue reading

A fost finalizat programul de formare in Managementul Cercetarii

Seria de cursuri de managementul cercetării care s-au desfășurat în ianuarie-iulie 2015 s-a ocupat cu probleme importante referitoare la descoperirile biomedicale: producție, interpretare și abstractizare. Participanții au fost implicați în exerciții practice asupra medicinii bazate pe dovezi, puterea dovezilor, formularea unei întrebări clinice și/sau de cercetare, metodologia variatelor tipuri de studii biomedicale, statistică, indicatori legați Continue reading

Instruiri în managementul cercetării pentru medicii de familie din Moldova

Mai mulți medici de familie din întreaga țară au participat la un curs de instruire privind managementul cercetării. Timp de trei zile, 18-20 februarie curent, specialiștii au fost instruiți despre cum se organizează un proiect de cercetare și au abordat subiecte privind politicile, practicile și ghidurile bazate pe dovezi științifice. De asemenea, participanții la seminar Continue reading

Fundatia Chronex-RD

În prezența rectorului Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, Prof.dr. Vasile Astărăstoae, a prorectorului Universității de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, Prof.dr. Mihail Gavriliuc şi a rectorului Universității de Stat de Medicină din Odessa, Prof.dr. Valeriy Nickolaevich Zaporozhan, pe 16 iulie s-a semnat actul constitutiv al Fundației CHRONEX-RD. Înființarea fundației a apărut ca un pas necesar pentru implementarea proiectului transfrontalier MIS ETC1840, “Reţeaua Est-Europeană de Excelenţă pentru Cercetare şi Dezvoltare în domeniul Bolilor Cronice – CHRONEX-RD”, proiect derulat de cele trei universități de medicină, până în august 2015.

Urmărind unificarea celor mai relevante instituții de cercetare în domeniul biomedical și clinic și a unor unități de medicină primară și comunitară de excepție din regiunea transfrontalieră România, Republica Moldova şi Ucraina, proiectul a creat cu baze legale prima Rețea Est-Europeană de Excelență pentru Cercetare și Dezvoltare în domeniul Bolilor Cronice (CHRONEX-RD). Ca entitate legal constituită, această structură internaţională interdisciplinară va fi capabilă să dezvolte și să implementeze proiecte de cercetare multidisciplinare și multicentrice și activități multidisciplinare de formare în domeniul bolilor cronice, și să atragă fonduri publice și private necesare dezv

... Citeste mai mult